Podręczniki dla szkół podstawowych klasy 1-4

Klasa I, W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - cz. 1, cz. 2, Domownik

Nr podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Nr programu: AZ-1-01/18

Integralną częścią podręcznika jest Domownik przygotowany do pracy w domu z rodzicami

Data dopuszczenia: 27.05.2020 r. 

Wymiary: 210 x 297mm

Liczba stron: cz 1: 136 str + 4 str naklejek, cz 2: 120 str + 3 str naklejek

Oprawa miękka klejona

Cena:

40,00 zł

wkmetodykplock.jpg

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa II, To jest mój Syn umiłowany - cz. 1, cz. 2, Domownik

Nr podręcznika: AZ-12-01/18-PL-11/21

Nr programu: AZ-1-01/18

Integralną częścią podręcznika jest Domownik przygotowany do pracy w domu z rodzicami

Data dopuszczenia: 05.07.2021 r.

Wymiary: 210 x 297 mm

Liczba stron: cz 1: 136 str + 4 str naklejek, cz 2: 140 str + 3 str naklejek,

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

poradniksp2.jpg

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa III, Kto spożywa moje Ciało, ma życie

Nr podręcznika: AZ-13-01/18-PL-16/22

Nr programu: AZ-1-01/18

Integralną częścią podręcznika jest Domownik przygotowany do pracy w domu z rodzicami

Wymiary: 210 x 297 mm

Liczba stron: cz. 1. - 145 str.; cz. 2 - 206 str. 

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

Dostępne wkrótce
poradnik_sp3.jpg

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa IV, Trwajcie w miłości mojej! J 15, 9

Nr podręcznika: AZ-14-01/18-PL-27/23

Nr programu: AZ-1-01/18

Wymiary: 280 x 205 mm

Liczba stron: 207

Oprawa: miękka klejona

Cena:

35,00 zł

poradnik_sp4_2023.jpg

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł