Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych

Klasa I, Na drogach wolności

Nr podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

Nr programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18

Data dopuszczenia: 09.06.2020 r.

Wymiary: 165 x 235mm

Liczba stron: 332

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa II, Na drogach dojrzałej wiary

Podręcznik do nauki religii w klasach II liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego

Nr podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18

Data dopuszczenia: 13.08.2021 r.

Wymiary: 165 x 235mm

Liczba stron: 384

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa III, Na drogach nadziei chrześcijańskiej

Podręcznik do nauki religii dla klasy III liceum czteroletniego oraz III i IV technikum pięcioletniego

Nr podręcznika: AZ-33-01/18-WA-22/22

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18

Wymiary: 165 x 235mm

Liczba stron: 448

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł

Klasa IV, Na drogach szczęścia i miłości

Podręcznik do nauki religii dla klasy IV liceum czteroletniego oraz V technikum pięcioletniego

Nr podręcznika: AZ-34-01/18-WA-26/23

Nr programu: AZ-3-01/18, AZ-4-01/18

Wymiary: 165 x 235 mm

Liczba stron: 313

Oprawa: miękka klejona

Cena:

40,00 zł

Poradnik metodyczny

Cena:

50,00 zł